ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ

Τηλεφωνική πώληση και προώθηση προϊόντων

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, εκπροσωπώντας τους μεγαλύτερους παρόχους ενέργειας, προωθώντας υπηρεσίες και προϊόντα μέσα από το εξαίρετα εκπαιδευμένο προσωπικό της και τον τεχνολογικά άρτιο εξοπλισμό της. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πελάτες που μας εμπιστεύονται, εκπροσωπούν ένα μεγάλο μέρος της αγοράς του κλάδου στον οποίο ανήκουν η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, τα τραπεζικά ιδρύματα, η λιανική αγορά.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την αγορά υπηρεσίας ή προϊόντος, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία διατήρησης και ανάπτυξης μιας υπηρεσίας ή /και ενός προϊόντος και πρέπει να γίνεται πάντα με σεβασμό στον πελάτη που «μας» εμπιστεύθηκε, με συνέπεια και συνεχή παρακολούθηση.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Ανάπτυξη Πελατολογίου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών αποτελεί η αιτία για το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της εταιρείας. Στόχος μας, λοιπόν, αποτελεί η διατήρησή καθώς και η διεύρυνσή τους.

Β2Β SALES

Στον τομέα της προώθησης και παροχής υπηρεσιών, λειτουργεί ένα εξειδικευμένο τμήμα Β2Β και Β2C επίπεδο, με σκοπό τη διατήρηση αμεσότητας ανάμεσα στην εταιρεία και στους πελάτες με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για τους 2.

Πωλήσεις
Υπηρεσίες Courier

COURIER SERVICES

Η διαχείριση courier απαρτίζεται από ένα το τμήμα ανθρώπων όπου αντιλαμβάνονται κάθε ανάγκη του πελάτη. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες και αξιόπιστες εταιρείες για τις αποστολές των πελατών μας. Η γρήγορη και ασφαλή αποστολή είναι που μας δίνει την δυνατότητα να ξεχωρίζουμε στον χώρο για την άμεση εξυπηρέτηση.

BACK OFFICE

Για την άρτια λειτουργία της εταιρείας έχει συσταθεί τμήμα back office. Με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της, η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:

  • Επεξεργασία αιτήσεων
  • Καταχώρηση στοιχείων (data entry)
  • Επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης
  • Διαχείριση email και fax.
back office
Τηλεγραμματεία

ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σημαντική υπηρεσία για μικρές, ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά και μεγαλύτερες που θέλουν να «απαντούν» στους πελάτες τους 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Η εταιρεία μας αντικαθιστά τη γραμματεία της επιχείρησης ή της εταιρείας, όποτε αυτή λείπει ή λειτουργεί ως γραμματεία εάν αυτή η θέση δεν έχει προβλεφθεί, εξυπηρετώντας τον κάθε πελάτη, ως δικό της, με συνέπεια, ευγένεια και επαγγελματισμό.