Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ

  • CTI (Computer Telephony Integration): Επιτρέπει τη σύνδεση και συνεργασία μεταξύ των δύο βασικών «εργαλείων» των εργαζόμενων σ’ ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το CTI αποτελεί ένα όνομα – κωδικό που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τεχνολογία που επιτρέπει την αλληλεπίδραση, την ενοποίηση, το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ μίας τηλεφωνικής γραμμής και ενός κομπιούτερ, ώστε ο agent να μπορεί να είναι ακριβής, γρήγορος και απολύτως κατανοητός στην επικοινωνία του με τον πελάτη.
  • CRM (Customer Relationship Management): Ένα λογισμικό που επιτρέπει στον agent να έχει πλήρη εικόνα του πελάτη, με τον οποίο συνομιλεί. Μέσα από το CRM, ο agent είναι σε θέση, αφού αξιολογήσει τις πληροφορίες που έχει για τον πελάτη, να προχωρήσει σε σωστή διαχείριση των αναγκών του. Με τον τρόπο αυτό, ο agent θα καταφέρει να προωθήσει σωστά ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, έχοντας μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
  • ERP (Enterprise Resource Planning): Εργαλείο διαχείρισης δεδομένων και στοιχείων της εταιρίας που βασίζεται στην ενοποίηση λογισμικών για πλήθος εργασιών, όπως τον Προγραμματισμό της παραγωγής, το κόστος και την ανάπτυξή της, τις υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, την «εικόνα» των αγορών, των πληρωμών, των οικονομικών στοιχείων, όλων των δεδομένων της εταιρίας.
  • Dialer: Μία ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται με τις τηλεφωνικές γραμμές του Call Center και που παρακολουθεί όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και τις διανέμει σωστά. Το Dialer συμβάλλει ουσιαστικά στην τάχιστη εξυπηρέτηση των πελατών, στην κατανομή και οργάνωση των κλίσεων, διευκολύνοντας σημαντικά τόσο τους πελάτες, όσο και τους εργαζόμενους.