ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Υπάλληλος Γραφείου - Back Office

Η TELEWORK, κορυφαία εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών αναζητεί για άμεση πρόσληψη 3 υπαλλήλους γραφείου-back office για μόνιμη πενθήμερη εργασία.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψιν
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Γνώσεις Αγγλικών
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου
 • Ευγένεια, συνέπεια, οργάνωση

Προσφέρουμε:

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευέλικτα ωράρια
 • Εύκολη πρόσβαση (Σταθμός ΗΣΑΠ)
 • Προοπτικές εξέλιξης

Τηλεφωνήτριες - Τηλεφωνητές

Όμιλος εταιρειών με παρουσία στον χώρο των υπηρεσιών και του εμπορίου από το 2000, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ζητεί τηλεφωνήτριες-τηλεφωνητές με εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων για ολιγόωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ηγετικές ικανότητες και δυναμισμός
 • Διοικητικές ικανότητες και εμπειρία σε διαχείριση ομάδας πωλήσεων
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Παρέχουμε:

 • Σταθερός μισθός 500€
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
 • Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο
 • Ευέλικτα ωράρια (πρωινά-απογευματινά)
 • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ)
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Τηλεφωνικές Πωλήσεις

Όμιλος υπηρεσιών συνεργαζόμενος με τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα, ζητεί για άμεση πρόσληψη 5 κύριες-κυρίους με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στις τηλεφωνικές πωλήσεις.

Η θέση αφορά κατοίκους Αθήνας και επαρχίας (τηλεργασία):

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση

Προσφέρουμε:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός 1000€
 • 5ωρη/6ωρη/8ωρη/πρωινή, απογευματινή απασχόληση
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Μηνιαίο Bonus 40% επί του σταθερού μισθού βάσει επίτευξη στόχου
 • Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους
 • Αξιοπιστία και συνέπεια στις πληρωμές
 • Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Δυνατότητα τηλεργασίας με την προϋπόθεση να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός και σταθερή σύνδεση Internet

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο: 210-4409591
 • E-mail: info@gallant.gr